Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: njihov uticaj na zdravlje

Tag Archives: njihov uticaj na zdravlje

Penicilium plesni u silaži, njihov uticaj na zdravlje

Penicillium plesni u silaži. Kako uti?u na zdravlje buraga.  Autor : Dr Anna Catharina Berge, Berge Veterinary Consulting Uvod  Plesni i njihovi toksini u hranivu predstavljaju sve ve?i globalni izazov, a mnogobrojne prakse u poljoprivredi vezane za životnu sredinu i pre i posle žetve možda doprinose tom pove?anju. Plesnjivo hranivo i mikotoksini su povezivani sa manjim unosom hrane, smanjenom svarljivoš?u ... Read More »