Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: niskih

Tag Archives: niskih

Uticaj niskih temperatura na voće u zimu

vocnjak uticaj niskih mraz preti mraz u

Uticaj  niskih temperatura na voće u zimskom mirovanju – Toplotno stanje vazduha i zemljišta je jedan od osnovnih faktora za životne procese u biljkama. Temperaturni faktor utiče na sve fiziološke i biohemijske procese u biljci, pa i na sam rast i razvitak. Za svaki proces u biljkama postoje tri kardinalne tačke: minimum, optimum I maksimum. Kardinalne tačke za različite procese su ... Read More »