Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: niskih trava

Tag Archives: niskih trava

Hranljiva vrednost biljne mase

Hranljiva vrednost biljne mase u momentu ubiranja zavisi od vrste i sorte biljaka, na?ina gajenja i vremena i na?ina ubiranja biljne mase. Posebno ?emo se osvrnuti na vreme i na?in ubiranja. Tu spadaju: vreme, u?estalost, visina i na?in kosidbe travnjaka. Od broja kosidbi ne zavisi mnogo prinos suve materije, ali zavisi prinos proteina i svarljivih materija.  Sadržaj proteina pri dve kosidbe ... Read More »