Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Nišavski okrug

Tag Archives: Nišavski okrug

Nišavski okrug – fizičko hemijske osobine

Nišavski okrug – fizičko hemijske osobine zemljišta na teritoriji Nišavskog okruga – Обрадиво земљиште је једно од највећих природних богатстава једне нације. Пољопривредно земљиште је јавно и трајно добро од општег друштвеног интереса те је друштво у обавези да се стара на очувању како његове плодности тако и да се стара о његовом рационалном искоришћењу. Плодност земљишта је најважнија особина земљишта, ... Read More »