Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: nfekcija u stajama

Tag Archives: nfekcija u stajama

ORIGANO pomaže kod infekcija u stajama

stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale

ORIGANO pomaže – Na velikim farmama se ?esto susre?u sa teškim infekcijama. Protiv takvih bolesti naj?eš?e se upotrebljavaju ANTIBIOTICI. Veliki je problem proizvo?a?a da usklade zahteve proizvodnje i zahteve potroša?a za bezbednomi zdravstveno ispravnom hranom. Proizvo?a?i koji žele da sa?uvaju klijente koriste ulje od DIVLJEG ORIGANA. Divlji origano uspeva na nepristupa?nim planinskim terenima južnog Mediterana. Nemogu?e ga je uzgajati i ... Read More »