Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: nerodnost vožaka

Tag Archives: nerodnost vožaka

Voćnjak i dobar rod – uslovi uspeha

Vo?njak i dobar rod – Na nerodnost vo?aka, što se najviše sagledava u odsustvu formiranja cvetnih pupoljaka, uti?u razli?iti ?inioci i uslovi gajenja, kao i stanja razvoja pojedinih individua tokom ontogenetskog razvoja, od za?etaka života biljaka do prirodne smrti.            Mladala?ki period je razvoj vo?aka vegetativno razmnoženih od sadnje do plodonošenja. Mladala?ka nerodnost vo?aka najviše zavisi od podloge, sorte i ... Read More »