Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Neplodnost

Tag Archives: Neplodnost

Neplodnost kod goveda – uzroci i posledice

pravilna ishrana

Neplodnost kod goveda – Posle ishrane, držanje i njega su najvažniji činioci koji utiču na plodnost životinja. Staje treba da obezbede neophodne uslove za život krava i njihovu proizvodnju. Takvi objekti treba da sadrže dovoljno čistog vazduha, svetla i umerene temperature. Ležaji za životinje trebaju biti udobni, prostrani, suvi i čisti i da obezbeđuju odmor životinjama. Krave trebaju redovno da ... Read More »