Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: nenad magazin

Tag Archives: nenad magazin

Savetovanje Savremena proizvodnja voća – Banja Koviljača

miner knip sadnice bolesti savetovanje navodnjavanje jabuke

Savetovanje Savremena proizvodnja vo?a – vo?arstvo je zna?ajna izvozna grana u Srbiji. Klimatske promene su nametnule nove probleme u proizvodnji . Nau?nici su u?inile brojne inovacije u proizvodnji novih sorti, u sistemima za ?uvanje svežeg vo?a i prerade vo?a. Savetovanje se održava 2 i 3. novembra 2017. u Banji Kovilja?i.  Bi?e održana predavanja o savremenom na?inu uzgoja vo?a i kako ... Read More »

Trešnje idealne za porodični biznis

Trešnje idealne – Poslednjih godina sve više se podižu intenzivni zasadi trešnje sa novim sortama krupnih plodova. Kordia, re?ina, svit hart, imena koja se sve više pominju me?u vo?arima. Re? je o sortama trešnje krupnih plodova koji lako nalaze kupca na tržištu. Trešnja idealna za porodi?ni biznis  Prema mišljenju predsednika Društva vo?ara Vojvodine prof. dr Zorana Keserovi?a, proizvodnja trešanja idealna ... Read More »