Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Nematode – pojava

Tag Archives: Nematode – pojava

Nematode i štetnici koji brinu poljoprivrednike

gliste vpomažu zemljište glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

Nematode i štetnici – Protekla zima je, zbog natprosje?no visokih temperatura, pogodovala prezimljavanju velikog broja zemljišnih štetnika. Izrazito velik broj štetnika pojavljuje se na poljima gdje nisu sprovedene potrebne agrotehni?ke mjere kojima se smanjuje njihova populacija (kao što su obrada tla, plodored). Zemljišni štetnici  Najzna?ajniji zemljišni štetnici koji rade štete na povrtnim i ratarskim kulturama su: rovci, sovice pozemljuše, ži?njaci, ... Read More »

Nematode – pojava razvoj i zaštita od njih

Nematode – pojava, razvoj. Suzbijanje štetnika upotrebom entomopatogenih nematoda prirodno je i ekološko rješenje zaštite poljoprivrednih kultura. Taj se na?in suzbijanja štetnika ve? dugi niz godina primjenjuje u Evropi, Americi, Australiji i Japanu. ciklus delovanja nematoda. Entomopatogene nematode su mikroskopski jednostavni organizmi koji u sebi nose simbiotske bakterije.  RAZVOJNI CIKLUS NEMATODA  One aktivno parazitiraju u štetnike ulaze?i u njihovu tjelesnu ... Read More »

Virusi koji nanose velike štete vinovoj lozi

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje vinova loza bor mikroelement

Virusi koji nanose velike štete. Privredno najštetnije i najraširenije vrste virusa u našoj zemlji su infektivna degeneracija i uvijenost liš?a vinove loze. Sorte koje su tolerantne prema ovom virusu imaju zadovoljavaju?i prinos. Me?utim, osetljive sorte imaju velike gubitke u proizvodnji koji se kre?u od 50-90%. Ovaj virus nepovoljno deluje na sraš?ivanje tkiva na spojnom mestu kao i na slab razvoj ... Read More »