Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: NEKTARINE

Tag Archives: NEKTARINE

NEKTARINE napad pepelnice je brz i opasan

NEKTARINE napad pepelnice. Pepelnica breskve je kod nas ?esta bolest bresaka. Za nju je karakteristi?no da se naglo razvije i pojavi. Me?u vrstama i sortama breskvi postoje dosta velike razlike u osetljivosti. Naro?ito su osetljive nektarine, na kojima štete mogu biti ogromne, i to na plodovima, radi glatke pokožice. Pepelnica napada listove, plodove i mladare. Na nali?ju (re?e i na ... Read More »