Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: nektarina

Tag Archives: nektarina

Breskva i nektarina – zasnivanje voćnjaka, troškovi

breskve

Breskva i nektarina – zasnivanje vo?njaka. Na tržištu breskva ima svoje mesto, važno je imati kvalitetan proizvod i dobro mesto za prodaju. Veliki je broj sorti i treba slušati savete stru?njaka pri izboru.  Po?etna ulaganja su relativno skromna – oko 5.000 eura po hektaru ( to se odnosi na analizu i obradu zemljišta, same sadnice, ?ubrivo, zaštita, radna snaga, trošak ... Read More »

Kovrdžavost lista breskve – bolest na mladom lišću

Kovrdžavost lista breskve – Uzro?nik bolesti kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) je gljivica koja prezimljuje konidijama i askosporama na kori grana i gran?ica i u pupoljcima breskve i nektarine Ovaj patogen se razvija na svim zeljastim delovima breskve, a najviše na mladom liš?u. Prvi simptomi su vidljivi mesec dana nakon precvetavanja. Gljivica napada me?u?elijski prostor prouzrokuju?i deformisan rast u vidu ... Read More »

Breskvin trips je već u precvetalom voćnjaku

Breskvin trips (taeniothrips meridionalis) je šteto?ina koja se pojavila u našem okruženju. Prisutnost tripsa zabeležena je i na breskvama, marelicama, šljivama, na karanfilima i na drugom bilju, tako da se može o?ekivati pojava i kod nas. Prezimi odrasli oblik ispod kore i u pukotinama stabala u vreme cvetanja hrani se delovima cveta, ošte?uju?i latice, prašnike i dr. Jedna ženka odloži ... Read More »