Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: nektarina

Tag Archives: nektarina

Breskva i nektarina – zasnivanje voćnjaka, troškovi

breskve

Breskva i nektarina – zasnivanje voćnjaka. Na tržištu breskva ima svoje mesto, važno je imati kvalitetan proizvod i dobro mesto za prodaju. Veliki je broj sorti i treba slušati savete stručnjaka pri izboru.  Početna ulaganja su relativno skromna – oko 5.000 eura po hektaru ( to se odnosi na analizu i obradu zemljišta, same sadnice, đubrivo, zaštita, radna snaga, trošak ... Read More »

Kovrdžavost lista breskve – bolest na mladom lišću

Kovrdžavost lista breskve – Uzročnik bolesti kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) je gljivica koja prezimljuje konidijama i askosporama na kori grana i grančica i u pupoljcima breskve i nektarine Ovaj patogen se razvija na svim zeljastim delovima breskve, a najviše na mladom lišću. Prvi simptomi su vidljivi mesec dana nakon precvetavanja. Gljivica napada međućelijski prostor prouzrokujući deformisan rast u vidu ... Read More »

Breskvin trips je već u precvetalom voćnjaku

Breskvin trips (taeniothrips meridionalis) je štetočina koja se pojavila u našem okruženju. Prisutnost tripsa zabeležena je i na breskvama, marelicama, šljivama, na karanfilima i na drugom bilju, tako da se može očekivati pojava i kod nas. Prezimi odrasli oblik ispod kore i u pukotinama stabala u vreme cvetanja hrani se delovima cveta, oštećujući latice, prašnike i dr. Jedna ženka odloži ... Read More »