Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: nedostatak azota

Tag Archives: nedostatak azota

POVRĆE neophodni elementi za njihov razvoj

POVR?E neophodni elementi – Priroda nam uzvra?a onoliko koliko joj dajemo.Ono što od nje uzmemo moramo joj vratiti. Samo pravilno ishranjena biljka može ostvariti svoj genetski potencijal i dati o?ekivane prinose. Obezbe?enost biljaka mineralnim materijama zavisna je od usvojenoj koli?ini hranjivih elemenata, ali i njihovoj pokretljivosti, i sposobnosti premeštanja unutar biljke.Razlikujemo: Akropetalni smer premeštanja hraniva: svi elementi su u tom ... Read More »

Azot u povrtnjaku – oprezno sa upotrebom

Azot u povrtnjaku – Pri gajenju povr?a, posebno lisnatog, ve?e koli?ine azotnih ?ubriva dovode do nakupljanja nitrita, što je neprihvatljivo iz zdravstvenih razloga. Pitanju kvalitetne a ujedno zdravstveno bezbedne ishrane danas se pridaje sve ve?a pažnja. Dokazano je da ona direktno i indirektno uti?e na zdravlje ljudi. Tako?e, ispravna mineralna ishrana biljaka doprinosi tome da kvalitet plodova vo?a i povr?a ... Read More »

Kukuruz nedostatak azota u biljkama

Kukuruz nedostatak azota – Nedostatak azota kod kukuruza može se uo?iti na slede?i na?in: Biljke su tanke a listovi bledo zeleni. Pri nedostatku ovog elementa rast biljaka kukuruza se usporava, biljke dobijaju bledozelenu ili žutozelenu boju. Vizuelne promene pri nedostatku azota u periodu intenzivnog rasta uo?i?e se, najpre kada listovi kukuruza po?nu da žute od vrhova listova, zatim se žutilo ... Read More »