Tuesday, 25 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: nečistoće

Tag Archives: nečistoće

Suncokret kvalitet, šta je važno otkupljivačima ?

suncokret žetva suncokret kvalitet

Suncokret  kvalitet – Seme suncokreta je važna sirovina za industriju ulja i proizvodnju dizel goriva. Da bi se mogao nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, suncokret mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti.          Seme suncokreta  namenjeno industrijskoj preradi mora da ispunjava slede?e uslove: – da je zdravo, jedro i suvo,  – da sdrži ulja ... Read More »