Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: nečistoće

Tag Archives: nečistoće

Suncokret kvalitet, šta je važno otkupljivačima ?

konzumni suncokret setva kvalitet medna fitotoksičnost

Suncokret kvalitet – Seme suncokreta je važna sirovina za industriju ulja i proizvodnju dizel goriva. Da bi se mogao nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, suncokret mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti.         Seme suncokreta  namenjeno industrijskoj preradi mora da ispunjava sledeće uslove: – da je zdravo, jedro i suvo,  – da sdrži ulja  najmanje 40 ... Read More »