Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: nečistoće

Tag Archives: nečistoće

Suncokret i kvalitet, šta je važno otkupljivačima ?

Suncokret i kvalitet – Seme suncokreta je važna sirovina za industriju ulja i proizvodnju dizel goriva. Da bi se mogao nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, suncokret mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti.          Seme suncokreta  namenjeno industrijskoj preradi mora da ispunjava sledeće uslove: – da je zdravo, jedro i suvo,  – da sdrži ... Read More »