Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Navodnjavanje deficita vlage u tlu.

Tag Archives: Navodnjavanje deficita vlage u tlu.

Navodnjavanje jabuke tokom faza njenog razvoja

miner knip sadnice bolesti savetovanje rezidba voća

NAVODNJAVANJE JABUKE služi da se potrebna koli?ina vode dovodi vešta?kim putem u podru?je korenovog sistema jabuke. Visok kvalitet plodova i redovna rodnost, kao i normalno rastenje, održavanje same biljke, nemogu?e je bez potrebne vlage u tlu, koja se pored padavina reguliše i navodnjavanjem. To je posebno velik problem u sušnim godinama, kada vo?ke trpe u oskudici vode. Naro?ito je nepovoljno ... Read More »

NAVODNJAVANJE kako najbolje zalivati, koliko, kada …

NAVODNJAVANJE –  Vreme zalivanja, kvalitet i koli?ina vode za navodnjavanje Vreme zalivanja u bašti mogu?e je odrediti tzv. vizuelnom metodom. Uzme se zemlja sa 15 do 20 cm dubine i zgnje?i ?vrsto u ruci. Ako se ne obrazuje grudva, zemljište je veoma suvo i biljke su ošte?ene od suše. Ako se obrazuje grudva, ali nije ?vrsta, vreme je za zalivanje, ... Read More »