Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: naučnik

Tag Archives: naučnik

Alltech konkurs za mlade – šansa je pred Vama

alteh konkurs

Alltech konkurs za mlade – Danas otkrivamo rešenja za sutra: Alltech program Mladi nau?nik poziva sve budu?e inovatore  Alltech program Mladi nau?nik (AYS program), najve?e svetsko takmi?enje univerzitetskog nivoa u oblasti poljoprivrednih nauka i tokom 2017. godine želi da privu?e budu?e inovatore. Pobednici koji su osvojili prva mesta u svojim regionima ?e, uz sve pla?ene troškove, biti pozvani da prisustvuju ... Read More »