Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: nano čestice

Tag Archives: nano čestice

Zeolit rešava probleme u bašti, na njivi, farmi

zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje

ZEOLIT rešava probleme – U poljoprivredi prirodni ZEOLITI se primenjuju u povrtarstvu, ratarstvu za pove?anje plodnosti zemlje, pove?anje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprirednih proizvoda.  OPŠTE KARAKTERISTIK MINERALA ZEOLITA   Prirodni zeoliti obuvataju grupu minerala koji su po sastavu hidro alumosilikati alkalnih i zemnoalkalnih metala. Kristalnu rešetku zeolita izgra?uju silicijski tetraedri koji su povezani u lance i prstenove, pri ... Read More »