Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: nalivanje zrna

Tag Archives: nalivanje zrna

Značajne faze razvoja pšenice do žetve

žitni bauljar durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu bolesti žita prihranjivanje ozimih jarovizacija

Značajne faze razvoja – Pšenica – Najmoćnije agrotehničke mere za pšenicu su optimalan rok setve, prilagođen sistem obrade I pripreme zemljišta za setvu, pravilan izbor sistema đubrenja, sorte, optimalan broj biljaka na jedinici površine, kvalitetne mere nege tokom vegetacije, zaštita od korova, štetočina, bolesti itd. Realizacija potencijala rodnosti pšenice zavisi od brojnih agroekoloških faktora, pa je za postizanje stabilnih prinosa ... Read More »

Vlaga neophodna pšenici 500 – 700 mm padavina

koliko azota vlaga neophodna azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva vlatanje pšenice

Vlaga neophodna – Pšenica se može vrlo uspešno gajiti u rejonima sa 500 do 700 mm padavina. Ovi naši rejoni, mogu se reći da su skoro idealni sa turbulencijama koji su vrlo široki u zadatim potrebnim količinama potrebnih za uspešnu proizvodnju. Za uzgoj kvalitetnih pšenica najbolja su podučja hladnih zima i toplih leta. U suvim područjima gde za godinu dana ... Read More »

Kukuruz oplodnja nalivanje zrna u julu

kukuruz oplodnja

Kukuruz  oplodnja – Kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, svedoci smo da je svaka godina slika za sebe. Tako i ova proizvodnja kukuruza, za koju smo svi veoma zainteresovani jer je ona oslonac stabilne stočarske proizvodnje. Nekoliko predhodnih godina, kukuruz je kao vodeća osnovna proizvodnja bila pod znakom pitanja kada je reč o profitabilnosti ( nedostatak padavina ). 2014. godina ... Read More »

Pšenica faze razvoja od cvetanja do zrelog zrna

dan polja n-min setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje fosfor manjak savetovanje dobar trips pšenice rđa pšenice klijanje pšenice

Pšenica faze razvoja od cvetanja  do zrelog zrna. – OPLODNJA, FORMIRANJE I SAZREVANJE ZRNA PŠENICE.  U povoljnim uslovima 6 – 12 ?asova posle oprašivanja dolazi do oplodnje, a odmah zatim po?inje razvoj klice. Posle ?ega se obrazuje zrno. Pri optimalnoj temperaturi 20 – 25 °C i umerenoj vlažnosti vazduha posle 4 – 5 dana iza oplodnje klica je formirana i ... Read More »

Pšenica tokom perioda razvoja biljke

Pšenica tokom perioda razvoja – Ozima strna žita za nesmetano klasanje, vlatanje i cvetanje, odnosno za prelazak iz vegetativne u generativnu fazu, zahtevaju delovanje niskih temperatura odre?enog trajanja. Takve uslove ozima žita nalaze u prirodi tokom jeseni i zime. Ozima žita zasejana u kasno prole?e ne nalaze uslove niskih temperatura u potrebnom trajanju, pa ne prelaze u generativnu fazu, odnosno ... Read More »