Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: nakon berbe

Tag Archives: nakon berbe

Nakon berbe, alternativna rodnost voćaka

jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba zimsko kalemljenje Autohtone sorte jabuka gorke

Nakon  berbe koja se iz razloga obilatog roda, deficita ambalaže i lepog vremena produžila i previše, vo?are o?ekuje niz poslova. Na prvom mestu unos NPK-a ?ubriva u kombinaciji sa dopunskom obradom zemljišta i kontrola aktivnih rupa glodara. Ipak, jedna od operacija o kojoj treba da se razmišlja u doglednom periodu, a prema tome koliko vremenske prilike dozvole je i po?etak ... Read More »

Prerada grožđa odmah nakon berbe

berba loza prerada grožđa

Prerada grož?a – Nakon dopremanja grož?a iz vinograda u podrum, potrebno je što pre otpo?eti preradu (po mogu?stvu odmah).   Prerada grož?a za spravljanje belih vina S obzirom da su bele sorte grož?a tj. sorte grož?a za spravljanje belih vina posebno izdvojene, potrebno je odmah otpo?eti muljanje grož?a pri ?emu se osloba?a grož?ani sok- šira. Prilikom muljanja voditi ra?una da ... Read More »