Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Naklijavanje

Tag Archives: Naklijavanje

Semenski krompir, naklijavanje krtola

krompir silaža semenski krompir temperatura prašna krastavost

Semenski krompir, treba da bude proizveden u skladu sa zakonskim odredbama, dorađen, kalibrisan na odgovarajuće frakcije i deklarisan sa svom neophodnom dokumentacijom. Kod nas, povoljni uslovi za semenski krompir su u brdsko-planinskim rejonima. Kada birate semenski krompir treba da se upravljate sledećim kriterijumima: Koji je smer proizvodnje: sveža rana potrošnja, srednje rana ili kasnazimska, prerada za pomfrit ili ;ips. Od ... Read More »

Naklijavanje krtola krompira za uspešnu sadnju

Naklijavanje krtola krompira. Krompir je vrlo rasprostranjena kultura ?iji je areal gajenja vrlo širok. Uzgaja se širom planete i koristi za ishranu ljudi i doma?ih životinja. Poseduje podzemno stablo veoma bogato skrobom. Krompir vodi poreklo iz južno ameri?kih država ?ilea i Perua. U Evropu su ga doneli Španci sredinom 16. veka. U naše krajeve krompir je prenet kasnije. U Vojvodinu ... Read More »