Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: najbolje

Tag Archives: najbolje

Prasad na početku je potrebno najbolje

Prasad na po?etku – Ishrana prasadi na sisi – Ve?i proizvo?a?i ili farme  koji po zalu?enju sa 28 dana starosti žele da imaju vitalnu prasad, težine 7-8 kg, treba jako pažljivo da  planiraju prihranu prasadi od prvih dana po prašenju. Mleko krma?e je u prvih 20-ak dana života prasadi sasvim dovoljno  hranivo za njihov normalan rast i razvoj. Na po?etku ... Read More »