Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: nadun

Tag Archives: nadun

Greške u ishrani ovaca mogu umanjiti dobit

jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca

GREŠKE U ISHRANI OVACA.- Ishrana ovaca neizbalansiranim obrocima dovodi do razli?itih poreme?aja u organizmu ovekategorije ovaca koji mogu imati nesagledive negativne posledice, kako po zdravlje i kondiciju grla,tako i po proizvodne rezultate celog stada. Nedostatci pojedinih hranljivih materija mogu izazvati poreme?aje u vidu deficita ili pojavu obolenja uzrokovanih nepravilnom ishranom. Deficiti se mogu otkloniti optimalnim balansiranjem obroka, a obolenja uzrokovana ... Read More »

ISPAŠA je dobar izbor, ali budite oprezni

ISPAŠA je dobar izbor – Postavlja se pitanje – kada pustiti stoku na pašu? Prvih dana stoku treba pustiti na što ve?u površinu pašnjaka kako bi se goveda nižeg hijerahijskog ranga mogla uspešno skloniti pred životinjama višeg statusa. Preporu?uje se da prvih dana privikavanja na pašnjak i ogradu u stadu nema jako plahih životinja. Tako?e se treba držati pravila postupnog ... Read More »