Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: načini parenja kod ovaca tokom godine

Tag Archives: načini parenja kod ovaca tokom godine

Prirodni načini parenja kod ovaca tokom godine

Prirodni na?ini parenja kod ovaca mogu biti: divlji, klasni, haremski i individualni. Divlje parenje ovaca je karakteristi?no za primitivne rase i ekstenzivno ov?arstvo. Tu se ovnovi puštaju me?u ovce, ne planiraju?i ni koji ?e ovan koju ovcu oploditi ni datum parenja. Ovnovi po više puta ska?u na pojedine ovce, previše se iscrpljuju i kratko se zadržavaju u priplodu. Tom prilikom ... Read More »