Monday, 19 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: NAA

Tag Archives: NAA

Proređivanje plodova jabuke za kvalitet

Prore?ivanje cvetova jabuke ima niz pozitivnih efekata na redovnu rodnost i kvalitet plodova, a jedna od prednosti ranog prore?ivanja jeste mogu?nost da se tretman ponovi bioregulatorima u kasnijim fazama razvoja mladih plodova. Na taj na?in mogu?e je sa?uvati asimilate koji bi bili utrošeni na razvoj suvišnih plodova – Od mnogih faktora zavisi da li ?e primenjeni tretmani hemijskog prore?ivanja ispuniti ... Read More »