Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: na tržištu

Tag Archives: na tržištu

SALATA tokom cele godine na tržištu

SALATA  tokom cele godine – Iako se ve? dugo koristi kao salata, poslednjih godina prime?en je pove?an interes za ovu kulturu kod potroša?a. Proizvo?a?i tako?e imaju svoj interes kad je salata u pitanju, pošto mogu da je, uz odre?ene uslove, gaje preko cele godine. Zbog kratke vegetacije (35-90) dana, može da se gaji i kao glavni i kao me?uusev. Kao i ... Read More »