Thursday, 22 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: na tari

Tag Archives: na tari

Pravo na zemlju svima jednako dostupno ?

IPARD za mlade kalendar povrtarstva dobar dan

Pravo na zemlju – Biljna proizvodnja u neravnopravnom položaju u odnosu na sto?arstvo, poru?ili farmeri. Predlažu da se uspostavi sistem agro-dizela, ukinu akcize na gorivo… – Državno poljoprivredno zemljište ne treba izdavati po pravu pre?eg zakupa ve? bi trebalo omogu?iti svima da idu ravnopravno na licitaciju. Na taj na?in bi država imala znatno ve?i priliv sredstava po tom osnovu i ... Read More »