Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: na povrću

Tag Archives: na povrću

ŽIČNJACI štetnici koji prave velike štete na povrću

žičnjaci skočibube

ŽIČNJACI (skočibube) Elateridae su polifagne štetočine široko rasprostranjene u našim krajevima. Razviće ove vrste je višegodišnje (razvoj jedne generacije traje 3-5 god). Prezimljava u stadijumu larve ili imaga. Primidex Forte 6,5 G Jedna ženka položi i do 600 jaja.Štete na gajenim kulturama nanose larve (žičnjaci) koje žive u zemljištu. Najveće štete nanose larve veće od 1 cm (mogu narasti i do 3 ... Read More »