Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: na otvorenom

Tag Archives: na otvorenom

Paradajz – uzgoj biljaka na otvorenom polju

Paradajz – uzgoj biljaka – Prilikom proizvodnje paradajza na otvorenom, pa i u zatvorenom prostoru ?esto se mogu uo?iti neke promene, naro?ito na plodovima, a koji nisu posledica delovanja nekog od patogena. Ove promene naj?eš?e nastaju kao posledica uticaja faktora abiotske prirode, klimatskih promena i drugih spoljašnjih uslova, propusta u tehnologiji gajenja, kao i genetske modifikacije (karakteristike) sorte. U tom ... Read More »