Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: na berzama

Tag Archives: na berzama

Cene na berzama poljoproizvoda širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda cene kukuruza cene soje cene berze cena kukuruza cene ponovo cene trendovi cene berze cene rastu cene padaju cene promene

Cene na berzama – hladni talas će privremeno doneti nevolje ratarima, ali veći deo useva u Evropi je pokrivene snežnim pokrivačem – to će obezbediti da biljke budu zaštićene. Cene uljarica beleže rast na tržištu EU. Uljana repica je na nivou 356,00 eura za tonu.   Evropsko tržište Bugarska – povoljan kurs domaće valute prema US dolaru pogoduje rastu cena suncokreta ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda cene kukuruza cene soje cene berze cena kukuruza cene ponovo cene trendovi cene berze cene rastu cene padaju cene promene

Tržište cene – na tržištu još nije krenula aktivnost povodom nastupaju?e žetve u Evropi.Nepovoljni odnos vrednosti eura prema US$  iznad 1,12 dolara, otežava izvoz iz EU. Evropsko tržište Izvoz pšenice iz EU je 22,1 Mil.t, vs.28,6 Mil.t prošle godine.Uvoz kukuruza beleži rast na 11 Mil.t, ali još uvek naspram 12,8 Mil.t prošle godine je u zaostatku. Proceena budu?e žetve pšenice je 141,3 Mil.t, ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene -na evropskim berzama cene su na nivou od pre 7 dana. Izveštaj USDA je objavio procene pove?anih prinosa kukuruza i soje. Rusija je ve? izvezla 1 milion tona pšenice iz ovogodišnje kampanje. Evropsko tržište Tržište uljane repice reaguje na manju proizvodnju ove godine. Poljoprivrednici se više interesuju za setvu ove kulture. Cena od 370 eura/t daje mogu?nost za ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – nema velikih pomeranja cena žitarica na evropskom tržištu. Malo bolju poziciju je zauzela cena kukuruza. Na tržištu SAD-a beležimo pad cena, naro?ito soje. Evropsko tržište pšenica , maj 2016,                               142,00 eura/t,  septembar, 163,25 eura/t; durum, maj  2016.,               ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – porast vrednosti evra je “zakomplikovao” tržišta, iako je izvozni tempo i dalje snažan. Izvoznici iz EU maraju na?i nove, bolje uslove da ponude kupcima jer njihove cene euro “gura” naviše. Niske temperature poslednjih dana su donele brige farmerima na podru?jima koja su pod uznapredovalim biljkama, naro?ito ozimog je?ma. Kukuruz setva ve? završena na 27% njiva do 25. aprila nasuprot 69% prošle godine u ... Read More »