Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: na berzama

Tag Archives: na berzama

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda

Tržište cene – na tržištu još nije krenula aktivnost povodom nastupaju?e žetve u Evropi.Nepovoljni odnos vrednosti eura prema US$  iznad 1,12 dolara, otežava izvoz iz EU. Evropsko tržište Izvoz pšenice iz EU je 22,1 Mil.t, vs.28,6 Mil.t prošle godine.Uvoz kukuruza beleži rast na 11 Mil.t, ali još uvek naspram 12,8 Mil.t prošle godine je u zaostatku. Proceena budu?e žetve pšenice je 141,3 Mil.t, ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene -na evropskim berzama cene su na nivou od pre 7 dana. Izveštaj USDA je objavio procene pove?anih prinosa kukuruza i soje. Rusija je ve? izvezla 1 milion tona pšenice iz ovogodišnje kampanje. Evropsko tržište Tržište uljane repice reaguje na manju proizvodnju ove godine. Poljoprivrednici se više interesuju za setvu ove kulture. Cena od 370 eura/t daje mogu?nost za ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – nema velikih pomeranja cena žitarica na evropskom tržištu. Malo bolju poziciju je zauzela cena kukuruza. Na tržištu SAD-a beležimo pad cena, naro?ito soje. Evropsko tržište pšenica , maj 2016,                               142,00 eura/t,  septembar, 163,25 eura/t; durum, maj  2016.,               ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – Neto pad cena na “budu?im” tržištim kod svih kultura u Evropi.  Snažan euro na praga prelaska kursa od 1 : 1,15 u odnosu na US dolar. Uljarice – na tržištu je zasi?enje u kompleksu soje i nižih cena sirove nafte. Me?utim kanadski operateri o?ekuju reviziju zaliha na niže, na dan 31. marta, koji ?e biti objavljena u petak. Kukuruz – ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – porast vrednosti evra je “zakomplikovao” tržišta, iako je izvozni tempo i dalje snažan. Izvoznici iz EU maraju na?i nove, bolje uslove da ponude kupcima jer njihove cene euro “gura” naviše. Niske temperature poslednjih dana su donele brige farmerima na podru?jima koja su pod uznapredovalim biljkama, naro?ito ozimog je?ma. Kukuruz setva ve? završena na 27% njiva do 25. aprila nasuprot 69% prošle godine u ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene  – uslovi za setvu kukuruza i brzi razvoj pšenice su odli?ni u Evropi. Brisel je odobrio izvoz pšenice u koli?ini od 1,15 miliona tona za ovu nedelju ( ukupno za sezonu 23,78 miliona tona), za je?am 283.171 tona ( ukupno 8,4 miliona tona). Cena uljane repice i dalje profitira od pozitivnog razvoja na tržištu soje, kao i za ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – velike zalihe žitarica ostaju kao velika prepreka pove?anju cena, posebno u Evropi. Dalji porast vrednosti eura prema US $ ( 1:1,1297) još više otežava izvoz. Stanje useva pšenice u Evropi je ocenjeno dobrim do odli?nim ocenama,  najavljuju dolaze?e leto 2016. uz bogatu žetvu. Biološki pokazatelji rasta pšenice su višestruko bolji nego prošle godine u ovo vreme Cene ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – Na evropskim tržištima pritisak visokih zaliha smanjuje cene pšenice. U Francuskoj, FranceAgrimer  Institut pove?ava o?ekivanja zaliha za juni 2016 do 6 Mil.t vs 5,8 Mil.t najavom pre mesec dana. To je najviši nivo u poslednjih 17 godina. Izvoz u tre?e zemlje, snižen je na 11 Mil.t protiv 11,3 Mil.t o?ekivanja prošlog meseca. Za je?am, izvoz u tre?e zemlje je ... Read More »