Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: na berzama širom sveta

Tag Archives: na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene

Tržište cene – temperature iznad 35 C u Evropi ?e smanjiti prinose pšenice. Cene na berzama reaguju na svaki iuzveštaj o vremenskim prilikama – u SAD-u su bolje vesti za farmere jer stižu padavine u ” Kukuruznom pojasu”. Cene uljane repice beleže pad jer su cene sirove nafte u silaznoj putanji, Nastupaju?a žetva repice uti?e na trgovce da ponude niže ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene

Tržište cene – na tržištu još nije krenula aktivnost povodom nastupaju?e žetve u Evropi.Nepovoljni odnos vrednosti eura prema US$  iznad 1,12 dolara, otežava izvoz iz EU. Evropsko tržište Izvoz pšenice iz EU je 22,1 Mil.t, vs.28,6 Mil.t prošle godine.Uvoz kukuruza beleži rast na 11 Mil.t, ali još uvek naspram 12,8 Mil.t prošle godine je u zaostatku. Proceena budu?e žetve pšenice je 141,3 Mil.t, ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – nakon turbulencije za Brexit tržišta pokazuju znake smirivanja. Trgovci prate vrednosti koje je objavio USDA izveštaj. Prinosi pšenice u Evropi i širom sveta beleže ve?e vrednosti nego prošle godine – to nije dobra vest što se ti?e njene cene. Statcan ( Statisti?ki zavod Kanade ) objavio procene posejanih površina za sezonu 2016-17 :    Sve pšenice: 23.2 ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – porast vrednosti evra je “zakomplikovao” tržišta, iako je izvozni tempo i dalje snažan. Izvoznici iz EU maraju na?i nove, bolje uslove da ponude kupcima jer njihove cene euro “gura” naviše. Niske temperature poslednjih dana su donele brige farmerima na podru?jima koja su pod uznapredovalim biljkama, naro?ito ozimog je?ma. Kukuruz setva ve? završena na 27% njiva do 25. aprila nasuprot 69% prošle godine u ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – Zbog dobrih klimatskih uslova na severnoj hemisferi, cena pšenice naglo pale na berzi Euronext. U Ukrajini, procene su još uvek unutar širokog raspona za idu?u žetvu. Promena kineske poljoprivredne politike trebala bi dovesti do pada u setvi kukuruza koje ?e doneti koristi za soju. To je zbog velike zalihe kukuruza i pove?anog uvoza soje, predvi?en na 85 Mil.t za slede?u ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – Finansijska tržišta ponovo beleže “minus” fazu zbog pada cene sirove nafte, usporavanja kineske ekonomije i rizika odre?enih slabosti evropskog bankarskog sektora. Egipat je pokrenuo novu nabavku pšenice, sa nastavkom konfuzije o kvalitetu pšenice koji je uneo paniku kod me?unarodnih operatera. Brod francuske pšenice – zadnja isporuka u decembru još uvek ?eka istovar u Egiptu, zbog odstupanja kvaliteta i spora izme?u GASC zahteva ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – Ambicije Rusije i Ukrajine, za poboljšanje pristupa lukama na Crnom moru se ogleda uneprekidnom tempom ulaganja. Nakon ulaganja privatni operatera u Odesi u prostoru (Yuzhny i ??Ochakiv gdje su proveli nekoliko projekata), sada je u Rusiji misle da je vreme za ostvare vlastite planove. Toekom foruma u Davosu, investitori s Bliskog istoka su potvrdili nameru izdvojiti oko ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene su na prekretnici izme?u neizvesnosti oko izvozne politike u Rusiji i uslova za uvoz pšenice u Egiptu. Rusija nakon oklevanja, kona?no je odlu?ila da ne?e menjati trenutne izvozne carine. To se može smatrati kao podrška za tržište. No obrnuto, Egipat je i službeno odbacio pošiljku pšenice od 63.000 t francuskog porekla, koji je ?ekao još od decembra prošle ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene su uzele mali predah, tržište obeležava smirenje turbulecije cena akcija  i skok cene sirove nafte. Mario Draghi, predsednik Evropske Centralne Banke je ukazao da se monetarna politika može promeniti u martu. Tržište akcija  pozitivno reagovalo na njegov govor i euro izgubio deo vrednosti  vs US dolar. Neki analiti?ari navode sumnju da o?ekivane mere mogu biti nedovoljne da preokrenu trenutni ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene, blagi pad cena na evropskom tržištu, dok SAD tržište beleži rast cena svih poljoprivrednih proizvoda. Beleži se dalji pad cena nafte na njihov najniži nivo od 2008. Nestabilne vremenske prilike u Brazilu ugrožavaju o?ekivani urod soje na više od 100 miliona tona. Prognoze se ve? smanjuju na mogu?ih 95-99 miliona tona. Zalihe uljane repice u Kanadi su porasle, ... Read More »