Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: na berzama širom sveta

Tag Archives: na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda cene kukuruza cene soje cene berze cena kukuruza cene ponovo cene trendovi

Tržište cene – temperature iznad 35 C u Evropi ?e smanjiti prinose pšenice. Cene na berzama reaguju na svaki iuzveštaj o vremenskim prilikama – u SAD-u su bolje vesti za farmere jer stižu padavine u ” Kukuruznom pojasu”. Cene uljane repice beleže pad jer su cene sirove nafte u silaznoj putanji, Nastupaju?a žetva repice uti?e na trgovce da ponude niže ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda cene kukuruza cene soje cene berze cena kukuruza cene ponovo cene trendovi

Tržište cene – na tržištu još nije krenula aktivnost povodom nastupaju?e žetve u Evropi.Nepovoljni odnos vrednosti eura prema US$  iznad 1,12 dolara, otežava izvoz iz EU. Evropsko tržište Izvoz pšenice iz EU je 22,1 Mil.t, vs.28,6 Mil.t prošle godine.Uvoz kukuruza beleži rast na 11 Mil.t, ali još uvek naspram 12,8 Mil.t prošle godine je u zaostatku. Proceena budu?e žetve pšenice je 141,3 Mil.t, ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – nakon turbulencije za Brexit tržišta pokazuju znake smirivanja. Trgovci prate vrednosti koje je objavio USDA izveštaj. Prinosi pšenice u Evropi i širom sveta beleže ve?e vrednosti nego prošle godine – to nije dobra vest što se ti?e njene cene. Statcan ( Statisti?ki zavod Kanade ) objavio procene posejanih površina za sezonu 2016-17 :    Sve pšenice: 23.2 ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – porast vrednosti evra je “zakomplikovao” tržišta, iako je izvozni tempo i dalje snažan. Izvoznici iz EU maraju na?i nove, bolje uslove da ponude kupcima jer njihove cene euro “gura” naviše. Niske temperature poslednjih dana su donele brige farmerima na podru?jima koja su pod uznapredovalim biljkama, naro?ito ozimog je?ma. Kukuruz setva ve? završena na 27% njiva do 25. aprila nasuprot 69% prošle godine u ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – Zbog dobrih klimatskih uslova na severnoj hemisferi, cena pšenice naglo pale na berzi Euronext. U Ukrajini, procene su još uvek unutar širokog raspona za idu?u žetvu. Promena kineske poljoprivredne politike trebala bi dovesti do pada u setvi kukuruza koje ?e doneti koristi za soju. To je zbog velike zalihe kukuruza i pove?anog uvoza soje, predvi?en na 85 Mil.t za slede?u ... Read More »