Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: N-min

Tag Archives: N-min

N-min metoda siguran pokazatelj za đubrenje

jare sorte bokorenje kod n-min uslovi za

N-min metoda – Pšenici u fazi bokorenja je NEOPHODAN azot. treba se pripremiti za prihranu ozime pšenice u dva perioda (preporuka je 60% ukupne prihrane) sada, a ostatak do kraja martu. U cilju kontrole i poboljšanja kvaliteta, a samim tim i plodnosti zemljišta  u laboratoriji se vrši  određivanje količine lako pristupačnog azota.  N-min metodom se utvrđuje količina  mineralnih  oblika azota (raspoloživi ... Read More »

N-min metoda uzorkovanja određuje prihranu

jare sorte bokorenje kod n-min uslovi za

 N-min metoda uzorkovanja – Svrha uzorkovanja je određivanje sadržaja mineralnog azota u zemljištu (nitratni + amonijaččni) na osnovu čega se daje preporuka za đubrenje azotnim đubrivima.  Vreme uzorkovanja: 7 – 10 dana pre prve prihrane ozimih useva ili pre setve jarih useva. Najveća površina parcele sa koje se uzima jedan prosečan uzorak: Ova površina zavisi od toga koliko je parcela ujednačena po ... Read More »