Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: N min metoda

Tag Archives: N min metoda

N-min metoda siguran pokazatelj za đubrenje

bokorenje kod n-min

N-min metoda – Pšenici u fazi bokorenja je NEOPHODAN azot. treba se pripremiti za prihranu ozime pšenice u dva perioda (preporuka je 60% ukupne prihrane) sada, a ostatak do kraja martu. U cilju kontrole i poboljšanja kvaliteta, a samim tim i plodnosti zemljišta  u laboratoriji se vrši  određivanje količine lako pristupačnog azota.  N-min metodom se utvrđuje količina  mineralnih  oblika azota (raspoloživi ... Read More »

N-min metoda uzorkovanja određuje prihranu

N-min metoda uzorkovanja – Svrha uzorkovanja je odre?ivanje sadržaja mineralnog azota u zemljištu (nitratni + amonija?ni) na osnovu ?ega se daje preporuka za ?ubrenje azotnim ?ubrivima.  Vreme uzorkovanja: 7 – 10 dana pre prve prihrane ozimih useva ili pre setve jarih useva. Najve?a površina parcele sa koje se uzima jedan prose?an uzorak: Ova površina zavisi od toga koliko je parcela ujedna?ena po ... Read More »

N min metoda kao siguran način merenja azota u pšenici

N min metoda – Pšenici u fazi bokorenja je NEOPHODAN azot. Treba se pripremiti za prihranu ozime pšenice u dva perioda (preporuka je 60% ukupne prihrane) prema stanju useva, a ostatak do kraja martu. U cilju kontrole i poboljšanja kvaliteta, a samim tim i plodnosti zemljišta  u laboratoriji se vrši  odre?ivanje koli?ine lako pristupa?nog azota. N-min metoda utvr?uje koli?ina  mineralnih  ... Read More »