Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: N-min metoda uzorkovanja

Tag Archives: N-min metoda uzorkovanja

N-min metoda uzorkovanja određuje prihranu

jare sorte bokorenje kod n-min uslovi za

 N-min metoda uzorkovanja – Svrha uzorkovanja je određivanje sadržaja mineralnog azota u zemljištu (nitratni + amonijaččni) na osnovu čega se daje preporuka za đubrenje azotnim đubrivima.  Vreme uzorkovanja: 7 – 10 dana pre prve prihrane ozimih useva ili pre setve jarih useva. Najveća površina parcele sa koje se uzima jedan prosečan uzorak: Ova površina zavisi od toga koliko je parcela ujednačena po ... Read More »