Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: N min metoda kao siguran način

Tag Archives: N min metoda kao siguran način

N min metoda kao siguran način merenja azota u pšenici

N min metoda – Pšenici u fazi bokorenja je NEOPHODAN azot. Treba se pripremiti za prihranu ozime pšenice u dva perioda (preporuka je 60% ukupne prihrane) prema stanju useva, a ostatak do kraja martu. U cilju kontrole i poboljšanja kvaliteta, a samim tim i plodnosti zemljišta  u laboratoriji se vrši  određivanje količine lako pristupačnog azota. N-min metoda utvrđuje količina  mineralnih  ... Read More »