Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: muznih krava

Tag Archives: muznih krava

Savremeni uzgoj na farmama muznih krava

aukcija savremeni uzgoj

Savremeni uzgoj – Ekonomski uslovi poslovanja proizvođača mleka su promenjeni, tako da je prag rentabilnosti proizvodnje u poslednjih 15 godina povećan u širokom rasponu za nešto manje od 1.800 litara kod proizvođača sa 10 krava u osnovnom stadu. Prvi put se pokazala ekonomska zavisnost da ekonomski efikasnija proizvodnja mleka zahteva veće kapacitete, odnosno broj krava na farmi. Promene su još ... Read More »

Redosled hranjenja muznih krava na farmi

mastitis somatske mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

Redosled hranjenja – Tehnološki postupci u ishrani muznih krava koji mogu da utiču na bolju proizvodnju mleka i na bolje zdravstveno stanje zapata, svakako predstvljaju mere učestalosti i redosleda hranjenja na farmi, što je povezano sa mogućnostima i ciljevima proizvodnje uzgajivača. Sprovođenjem određenih ogleda, a potom i primenom u praksi došlo se do pozitivnih rezultata proizvodnje mleka zasnovanih na povećanom ... Read More »