Tuesday, 16 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: muža uz pomoć aparata

Tag Archives: muža uz pomoć aparata

KOZE muža uz pomoć modernih aparata

podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa cigaja

KOZE muža. Posebno razmatranje zahtevaju ure?aji za mužu, zato što ova operacija determiniše kako unutrašnji raspored prostorija, opremu, pa i materijale koje ?emo koristiti. Rešenje koje ujedinjuje više pozitivnih aspekata je nesumljivo ono koje podrazumeva izvo?enje muže sa grlima fiksiranim na hranilicama. Ovakav sistem u potpunosti smanjuje nepotrebno gubljenje vremena pa je kao takav najprikladniji.Ukoliko se koristi zatvoreni sistem muže ... Read More »