Monday, 23 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Muža krava

Tag Archives: Muža krava

Muža krava – osnove pravilne muže

Muža krava – Postupak muže kod krava, kao i kod drugih životinja koje se muzu, mora proteći što brže, mirnije i bezbolnije. Za vreme muže u staji mora vladati red i mir. U toku muže ne sme se čistiti staja, nositi i raspodeljivati hrana, vikati i tući krave, dopustiti ulazak pasa, trčanje djece i odraslih. Muža se može vršiti ručno ... Read More »