Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Muža krava pravila

Tag Archives: Muža krava pravila

Muža krava – osnove pravilne muže

Muža krava – Postupak muže kod krava, kao i kod drugih životinja koje se muzu, mora prote?i što brže, mirnije i bezbolnije. Za vreme muže u staji mora vladati red i mir. U toku muže ne sme se ?istiti staja, nositi i raspodeljivati hrana, vikati i tu?i krave, dopustiti ulazak pasa, tr?anje djece i odraslih. Muža se može vršiti ru?no ... Read More »