Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Muža krava pravila

Tag Archives: Muža krava pravila

Muža krava – osnove pravilne muže

soja sirova pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo muža krava zdravlje vimena gajenje hranivo

Muža krava – Postupak muže kod krava, kao i kod drugih životinja koje se muzu, mora proteći što brže, mirnije i bezbolnije. Za vreme muže u staji mora vladati red i mir. U toku muže ne sme se čistiti staja, nositi i raspodeljivati hrana, vikati i tući krave, dopustiti ulazak pasa, trčanje djece i odraslih. Muža se može vršiti ručno ... Read More »