Sunday, 25 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Muskatne sorte

Tag Archives: Muskatne sorte

Muskatne sorte grožđa daruju miris vinima

muskat

Muskatne sorte grož?a i vina imaju veliki zna?aj. Otuda su sve traženije sorte sa blagim muskatnim mirisom i sve traženiji proizvodi od grož?a, a pre svega vino sa blagim ili izraženim muskatnim mirisom. Mirisne materije grož?a – primarne ili formirane u procesu odležavanja – sekundarne, imaju zna?ajnu ulogu u utisku o grož?u i vinu. Koli?ina mirisnih materija u grož?u zavisi ... Read More »