Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Murska 700 HD gnječilica

Tag Archives: Murska 700 HD gnječilica

Murska 700 HD gnječilica za najbolje rezultate

murska 700

Murska 700 HD gnje?ilica. Firma ISV Feed&Consulting koja distribuira vrhunske finske gnje?ilice Murska, isporu?ila je još jednu mašinu iz svoje ponude, i to farmi krava u sklopu Poljoprivrednog preduze?a “Sava Kova?evi?” iz Vrbasa. Radi se o jednoj od najve?ih farmi u zemlji, opremljenoj najnovijom tehnologijom evropskih proizvo?a?a, na kojoj se gaje grla rase holštajn. Poseduje preko 2.000 grla stoke, od ... Read More »