Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: MRKVE

Tag Archives: MRKVE

BOLESTI MRKVE i sredstva zaštite

mrkva crna pegavost bolesti mrkve tretman biljaka

BOLESTI MRKVE  Pepelnica mrkve ( Erysiphe helracei ) se ispoljava na licu i nali?ju listova i lisnim drškama u vidu bele brašnaste prevlake. Razvoju bolesti odgovara toplo vreme sa velikom vlažnoš?u vazduha. I u prevenciji ove bolesti treba primenjivati plodored i  uklanjati biljne ostatke, a za setvu koristiti zdravo seme. Hemijska zaštita uklju?uje primenu preparata sa aktivnom materijom difenokonazol, penkonazol, ... Read More »