Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mrkva

Tag Archives: Mrkva

MRKVA čuvanje tokom zime i proleća

mrkva čuvanje šargarepa

 MRKVA čuvanje – Pravilno određivanje tehnološke zrelosti mrkve i vremena vađenja od bitnog je značaja za dužinu čuvanja, odnosno intenzitet venjenja, prerastanja i truljenja u toku čuvanja. Tehnološka zrelost nastupa kada najstariji listovi počnu fiziološki da odumiru.Tada je translokacija asimilativa iz listova u zadebljali koren završena i istovremeno prestaje  sinteza šećera i karetenoida.To je optimalno vreme za vađenje mrkve. Ukoliko ... Read More »

Mrkva pravilno skladištenje plodova

mrkva čuvanje šargarepa

Mrkva pravilno skladištenje – odre?ivanje tehnološke zrelosti mrkve i vremena va?enja od bitnog je zna?aja za dužinu ?uvanja, odnosno intenzitet venjenja, prerastanja i truljenja u toku ?uvanja. Tehnološka zrelost nastupa kada najstariji listovi po?nu fiziološki da odumiru. Tada je translokacija asimilativa iz listova u zadebljali koren završena i istovremeno prestaje sinteza še?era i karetenoida. To je optimalno vreme za va?enje ... Read More »

Mrkva vadilica olakšava spremanje u skladište

mrkva crna pegavost bolesti mrkve tretman biljaka

Mrkva vadilica . Jednoredna vadilica za mrkvu sa elevatorom ima mogu?nost modifikacije tako da može da se koristi i za va?enje celera, repe i drugih kultura. Mašina ima 6 noževa za se?enje lista ?ija su ku?išta dobro zatvorena tako nema prljanja i zastoja. Po želji možete nezavisno kontrolisati brzinu noževa i trake za va?enje korena. Mašina je u standardnoj ponudi ... Read More »

HLOR njegov uticaj na gajene biljke

plasticni organska proizvodnja hlor

Hlor njegov uticaj – Element sastavni je deo mineralnih đubriva, ali se sve vrste povrća  ne odnose jednako prema njemu. Pojedine vrste povrća osetljive su na sadržaj ovog elementa u đubrivu pa je na osnovu toga napravljena podela povrća prema osetljivosti na uticaj hlora na osnovu toga određuje se i đubrenje. Povrće osetljivo na hlor je: paradajz, paprika, krastavac, lubenica , dinja ... Read More »

Mrkva plodored, setva, uzgoj i vađenje sa polja

mrkva čuvanje šargarepa

Mrkva je kultura koja se gaji na otvorenom polju,tek u novije vreme u zašti?enom prostoru. Na otvorenom polju pretežno je zastupljen baštenski na?in proizvodnje, a njivsko gajenje je zastupljeno za industrijske potrebe prerade. Plodored: Najbolji predusevi za mrkvu su: paradajz,paprika,mladi krompir, grašak, salata i kulture koje se ?ubre sa dosta stajnjaka. Sama mrkva ja dobar predusev za druge kulture.  Osnovna ... Read More »

MRKVA navodnjavanje daje odlične prinose

MRKVA NAVODNJAVANJE – Proizvodna šargarepe, naro?ito u junskoj setvi je mogu?a samo u uslovima navodnjavanja. Seme  šargarepe  je sitno i veoma sporo ni?e zato je potrebno obezbediti idealno pripremljeno zemljište (najbolja su peskovita, laka zemljišta) u uslovima navodnjavanja. Šargarepa se u sušnom periodu i pri visokim temperaturama navodnjava svaki dan. Optimalna vlažnost zemljišta za mrkvu iznosi 70-80% PVK. Nedovoljno zalivanje, ... Read More »

MRKVA,CELER,PERŠUN bolesti i zaštita kultura

MRKVA,CELER,PERŠUN – Najzna?ajnije bolesti korenastog povr?a (mrkva, celer, peršun). Crna pegavost mrkve (Alternaria radicina) Zbog poleganja i propadanja klijanaca, kao i truleži korena u polju i skladištu, ovo je ekonomski zna?ajan patogen ove familije biljaka. Biljke inficirane u fazi klijanja izumiru pre nicanja. Biljke zaražene nakon nicanja požute, a liš?e nekrotira. Na korenu mrkve izaziva crnu trulež.  Mere zaštite podrazumevaju ... Read More »

MRKVA crna pegavost lista ALTERNARIA spp.

mrkva crna pegavost bolesti mrkve tretman biljaka

MRKVA crna pegavost –   Opasna bolest mrkve  crna pegavosti lišta. Poslednjih godina pove?ava se površina za gajenje mrkve i celera u kojoj su proizvo?a?i prepoznali ve?u profitabilnost u odnosu na neke druge povrtarske proizvodnje. Veoma  zna?ajna oboljenja koja se javljaju u ovim proizvodnjama jesu pegavosti lista i to: siva pegavost lista – prouzrokova? Septoria spp  Na liš?u se javljaju sitne ... Read More »