Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mrkva

Tag Archives: Mrkva

Mrkva skladištenje tokom duge zime i proleća

mrkva čuvanje šargarepa mrkva skladištenje

Mrkva skladištenje – Mrkva se vadi iz zemljišta za upotrebu u ishrani od momenta kada dostigne debljinu olovke, pa sve do kasne jeseni, zavisno od potrebe tržišta. Tehnološka zrelost nastupa kada najstariji listovi počinju fiziološki da odumiru. Ukoliko se mrkva ne izvadi u tehnološkoj zrelosti, moguća je pojava retrovegetacije (naročito ako nastupi kišovit period), pa dolazi do pojave novih listova. ... Read More »

MRKVA čuvanje tokom zime i proleća

mrkva čuvanje šargarepa mrkva skladištenje

MRKVA čuvanje – Pravilno određivanje tehnološke zrelosti mrkve i vremena vađenja od bitnog je značaja za dužinu čuvanja, odnosno intenzitet venjenja, prerastanja i truljenja u toku čuvanja. Tehnološka zrelost nastupa kada najstariji listovi počnu fiziološki da odumiru.Tada je translokacija asimilativa iz listova u zadebljali koren završena i istovremeno prestaje  sinteza šećera i karetenoida.To je optimalno vreme za vađenje mrkve. Ukoliko ... Read More »

Mrkva pravilno skladištenje plodova

mrkva čuvanje šargarepa mrkva skladištenje

Mrkva pravilno skladištenje – odre?ivanje tehnološke zrelosti mrkve i vremena va?enja od bitnog je zna?aja za dužinu ?uvanja, odnosno intenzitet venjenja, prerastanja i truljenja u toku ?uvanja. Tehnološka zrelost nastupa kada najstariji listovi po?nu fiziološki da odumiru. Tada je translokacija asimilativa iz listova u zadebljali koren završena i istovremeno prestaje sinteza še?era i karetenoida. To je optimalno vreme za va?enje ... Read More »

Mrkva vadilica olakšava spremanje u skladište

mrkva crna pegavost bolesti mrkve tretman biljaka

Mrkva vadilica . Jednoredna vadilica za mrkvu sa elevatorom ima mogu?nost modifikacije tako da može da se koristi i za va?enje celera, repe i drugih kultura. Mašina ima 6 noževa za se?enje lista ?ija su ku?išta dobro zatvorena tako nema prljanja i zastoja. Po želji možete nezavisno kontrolisati brzinu noževa i trake za va?enje korena. Mašina je u standardnoj ponudi ... Read More »

HLOR njegov uticaj na gajene biljke

plasticni malč organska proizvodnja hlor

Hlor njegov uticaj – Element sastavni je deo mineralnih ?ubriva, ali se sve vrste povr?a  ne odnose jednako prema njemu. Pojedine vrste povr?a osetljive su na sadržaj ovog elementa u ?ubrivu pa je na osnovu toga napravljena podela povr?a prema osetljivosti na uticaj hlora na osnovu toga odre?uje se i ?ubrenje. Povr?e osetljivo na hlor je: paradajz, paprika, krastavac, lubenica , ... Read More »

Mrkva plodored, setva, uzgoj i vađenje sa polja

mrkva čuvanje šargarepa mrkva skladištenje

Mrkva je kultura koja se gaji na otvorenom polju,tek u novije vreme u zašti?enom prostoru. Na otvorenom polju pretežno je zastupljen baštenski na?in proizvodnje, a njivsko gajenje je zastupljeno za industrijske potrebe prerade. Plodored: Najbolji predusevi za mrkvu su: paradajz,paprika,mladi krompir, grašak, salata i kulture koje se ?ubre sa dosta stajnjaka. Sama mrkva ja dobar predusev za druge kulture.  Osnovna ... Read More »

MRKVA navodnjavanje daje odlične prinose

MRKVA NAVODNJAVANJE – Proizvodna šargarepe, naro?ito u junskoj setvi je mogu?a samo u uslovima navodnjavanja. Seme  šargarepe  je sitno i veoma sporo ni?e zato je potrebno obezbediti idealno pripremljeno zemljište (najbolja su peskovita, laka zemljišta) u uslovima navodnjavanja. Šargarepa se u sušnom periodu i pri visokim temperaturama navodnjava svaki dan. Optimalna vlažnost zemljišta za mrkvu iznosi 70-80% PVK. Nedovoljno zalivanje, ... Read More »

MRKVA,CELER,PERŠUN bolesti i zaštita kultura

MRKVA,CELER,PERŠUN – Najzna?ajnije bolesti korenastog povr?a (mrkva, celer, peršun). Crna pegavost mrkve (Alternaria radicina) Zbog poleganja i propadanja klijanaca, kao i truleži korena u polju i skladištu, ovo je ekonomski zna?ajan patogen ove familije biljaka. Biljke inficirane u fazi klijanja izumiru pre nicanja. Biljke zaražene nakon nicanja požute, a liš?e nekrotira. Na korenu mrkve izaziva crnu trulež.  Mere zaštite podrazumevaju ... Read More »

MRKVA crna pegavost lista ALTERNARIA spp.

mrkva crna pegavost bolesti mrkve tretman biljaka

MRKVA crna pegavost –   Opasna bolest mrkve  crna pegavosti lišta. Poslednjih godina pove?ava se površina za gajenje mrkve i celera u kojoj su proizvo?a?i prepoznali ve?u profitabilnost u odnosu na neke druge povrtarske proizvodnje. Veoma  zna?ajna oboljenja koja se javljaju u ovim proizvodnjama jesu pegavosti lista i to: siva pegavost lista – prouzrokova? Septoria spp  Na liš?u se javljaju sitne ... Read More »