Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mrkva plodored

Tag Archives: Mrkva plodored

Mrkva plodored, setva, uzgoj i vađenje sa polja

slepo kuče mrkva čuvanje šargarepa bolesti korenastog mrkva plodored

Mrkva plodored – Mrkva je kultura koja se gaji na otvorenom polju,tek u novije vreme u zaštićenom prostoru. Na otvorenom polju pretežno je zastupljen baštenski način proizvodnje, a njivsko gajenje je zastupljeno za industrijske potrebe prerade. Plodored: Najbolji predusevi za mrkvu su: paradajz, paprika, mladi krompir, grašak, salata i kulture koje se đubre sa dosta stajnjaka. Sama mrkva ja dobar predusev ... Read More »