Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: MRKVA crna pegavost lista

Tag Archives: MRKVA crna pegavost lista

MRKVA crna pegavost lista ALTERNARIA spp.

mrkva crna pegavost bolesti mrkve tretman biljaka

MRKVA crna pegavost –   Opasna bolest mrkve  crna pegavosti lišta. Poslednjih godina pove?ava se površina za gajenje mrkve i celera u kojoj su proizvo?a?i prepoznali ve?u profitabilnost u odnosu na neke druge povrtarske proizvodnje. Veoma  zna?ajna oboljenja koja se javljaju u ovim proizvodnjama jesu pegavosti lista i to: siva pegavost lista – prouzrokova? Septoria spp  Na liš?u se javljaju sitne ... Read More »