Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mreže

Tag Archives: mreže

Ječam mrežasta pegavost listova biljke

jecam

Je?am mrežasta pegavost – Po?etni simptomi mrežaste pegavosti javljaju se se na liš?u u vidu zelenkasto vodenastih pega. Pege se kasnije uve?avaju i izdužuju postaju bledo žute a potom i mrke. Oko pega javlja se hloroti?ni oreol, a unutar njih se zapažaju tamne linije povezane u vidu mreže. Na je?mu su simptomi vidljivi na listovima, lisnim rukavcima i zrnima. Zaraženi ... Read More »

Konkurs za dodelu kredita- zaštitne mreže

ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad

KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima vo?a i vinograda u 2017 godini.                   Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima vo?a i vinograda u 2017 godini.  Sredstva ?e se dodeljivati ??poljoprivrednim gazdinstvima – fizi?kim i pravnim osobama s podru?ja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih ... Read More »

Protivgradne mreže – osiguran rod

mreže novi zasadi voća rak korena zaštita mladih

Protivgradne mreže – osiguran rod. Napisala tekst Jasna Bajšanski. Srem se ubraja u dominantne regione u proizvodnji jabu?astog vo?a. Poslednjih godina podignut je znaj?ajan broj novih zasada, posebno jabuka. Najve?e promene upravo se i uvode u tehnologiju gajenja jabuka. Standard u proizvodnji jabuke je podizanje visoko intenzivnih zasada u gustom sklopu sa protivgradnim mrežama i sistemima za navodnjavanje uz uvo?enje standarda ... Read More »

Voćarstvo, uticaj uslova sredine na uspeh

Vo?arstvo, uticaj uslova sredine – Prof dr Zoran Keserovi? savetuje. Savremena intenzivna proizvodnja vo?a u velikoj meri zavisi od uslova sredine. Ako uslovi spoljne sredine nisu odgovaraju?i, ?ak i najbolja sorta uz najbolju agro i pomotehniku ne?e dati dobre rezultate. Prirodni uslovi (klima, zemljište i položaj) pojedinih rejona u Srbiji, su izuzetno su povoljni za gajenje vo?a. Limitiraju?i faktori koji ... Read More »

ZASENJIVANJE plastenika pomažete biljkama

ZASENJIVANJE plastenika – Stigle su visoke temperature. Biljke se doslovce „peku“ na višednevnim vru?inama. Ošte?enja na biljkama i plodovima koje može izazvati izlaganje suncu mogu se ublažiti postavljanjem materijala koji stvaraju „hlad“ i delimi?no rashla?uju prostor. Za ublažavanje sun?evog zra?enja kod nas se prodaju mreže za zasenjivanje koje podsje?aju na zelene vre?e – ambalažu za povr?e. Sa njima se intenzitet ... Read More »