Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mreže

Tag Archives: mreže

Konkurs protivgradne mreže i novi zasadi- AP Vojvodina

bibaum sistem sadni materijal ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad voćnjak đubrenje mladih konkurs protivgradne

Konkurs protivgradne mreže i novi zasadi voća, vinove loze i hmelja – AP Vojvodina Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2018.godini u AP Vojovdina. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih ... Read More »

Ječam mrežasta pegavost listova biljke

ječam biostimulatori đubrenje pred

Je?am mrežasta pegavost – Po?etni simptomi mrežaste pegavosti javljaju se se na liš?u u vidu zelenkasto vodenastih pega. Pege se kasnije uve?avaju i izdužuju postaju bledo žute a potom i mrke. Oko pega javlja se hloroti?ni oreol, a unutar njih se zapažaju tamne linije povezane u vidu mreže. Na je?mu su simptomi vidljivi na listovima, lisnim rukavcima i zrnima. Zaraženi ... Read More »

Konkurs za dodelu kredita- zaštitne mreže

bibaum sistem sadni materijal ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad voćnjak đubrenje mladih konkurs protivgradne

KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima vo?a i vinograda u 2017 godini.                   Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima vo?a i vinograda u 2017 godini.  Sredstva ?e se dodeljivati ??poljoprivrednim gazdinstvima – fizi?kim i pravnim osobama s podru?ja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih ... Read More »

Protivgradne mreže – osiguran rod

konkursi rezidba korena mreže novi zasadi voća rak korena zaštita mladih buljke za zelenišno

Protivgradne mreže – osiguran rod. Napisala tekst Jasna Bajšanski. Srem se ubraja u dominantne regione u proizvodnji jabu?astog vo?a. Poslednjih godina podignut je znaj?ajan broj novih zasada, posebno jabuka. Najve?e promene upravo se i uvode u tehnologiju gajenja jabuka. Standard u proizvodnji jabuke je podizanje visoko intenzivnih zasada u gustom sklopu sa protivgradnim mrežama i sistemima za navodnjavanje uz uvo?enje standarda ... Read More »

Voćarstvo, uticaj uslova sredine na uspeh

alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća kalem vosak mraz preti voćarstvo voćnjak oprašivanje

Voćarstvo, uticaj uslova sredine – Prof dr Zoran Keserović savetuje. Savremena intenzivna proizvodnja voća u velikoj meri zavisi od uslova sredine. Ako uslovi spoljne sredine nisu odgovarajući, čak i najbolja sorta uz najbolju agro i pomotehniku neće dati dobre rezultate. Prirodni uslovi (klima, zemljište i položaj) pojedinih rejona u Srbiji, su izuzetno su povoljni za gajenje voća. Limitirajući faktori koji ... Read More »

ZASENJIVANJE plastenika pomažete biljkama

ZASENJIVANJE plastenika – Stigle su visoke temperature. Biljke se doslovce „peku“ na višednevnim vru?inama. Ošte?enja na biljkama i plodovima koje može izazvati izlaganje suncu mogu se ublažiti postavljanjem materijala koji stvaraju „hlad“ i delimi?no rashla?uju prostor. Za ublažavanje sun?evog zra?enja kod nas se prodaju mreže za zasenjivanje koje podsje?aju na zelene vre?e – ambalažu za povr?e. Sa njima se intenzitet ... Read More »