Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mrazom

Tag Archives: mrazom

Vinove loze osetljivost na minus temperaturu

vinograd mraz rezidba odlučuje vinove loze

Vinove loze – osetljivost prema mrazu zavisi od stepena njene biološke aktovnosti. Najveću osetljivost vinove loze ispoljava u početku vegetacionog perioda, a najmanju u postperiodu fizioliškog mirovanja. Ovako ponašanje vinove loze dovodi se u vezu sa ude lom vode u tkiva pojedi nih organa. U zrelim lastarima najmanjeg udela vode ima preko zime. S približavanjem  vegetacionog perioda udeo  vode raste i ... Read More »