Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mraz

Tag Archives: mraz

Topla zima zabrinula voćare u Srbiji, očekuju mraz

šljiva topla zima

Topla zima – neuobičajene visoke temperature su donele zabrinutost voćarima. Tokom perioda mirovanja voćka mora da sakupi dovoljno dugi period sati “zimskog sna”  koji će joj dati signal kada je vreme za ” buđenje “. Jabuka treba 45-60, kruške 45, šljive 30-60, trešnje 30-45, višnje 15-45 i breskve 45-60 dana s temperaturama ispod 5 C. Kod leske se za formiranje ženskih ... Read More »

Uticaj niskih temperatura na voće u zimu

vocnjak uticaj niskih zimsko mirovanje

Uticaj  niskih temperatura na voće u zimskom mirovanju – Toplotno stanje vazduha i zemljišta je jedan od osnovnih faktora za životne procese u biljkama. Temperaturni faktor utiče na sve fiziološke i biohemijske procese u biljci, pa i na sam rast i razvitak. Za svaki proces u biljkama postoje tri kardinalne tačke: minimum, optimum I maksimum. Kardinalne tačke za različite procese su ... Read More »

Berzanske cene poljorivrednih proizvoda širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda

Berzanske cene poljorivrednih proizvoda – nastavak perioda izuzetno niskih temperatura u SAD brine farmere. Očekuje se i dolazak hladnog talasa u regon Crnog mora, ali cene pšenice ne obećavaju uspešnu trgovinu. Uljana repica beleži cenu od 358 eura za tonu dok Malezija ( drugi svetski proizvođač palminog ulja) ukida izvozne takse na tri meseca u želji da podstakne tražnju i ... Read More »

Mraz u vinogradu i moguće štete vinove loze

vinograd mraz rezidba odlučuje

Mraz u vinogradu – Nisu svi organi vinove loze podjednako osetljivi prema dejstvu niskih temperatura. Prema tome, neki organi mogu stradati u različitoj meri, što prvenstveno zavisi od vremena kada se mrazevi javljaju. Otpornost loze prema niskim temperaturama može se definisati na sledeći način: Osetljivost loze na mrazeve je slabija ukoliko je životna aktivnost manja i obrnuto. Osetljivost loze prema mrazevima ... Read More »

Japanska jabuka otporna na mrazeve, puna zdravlja

japanska jabuka

Japanska jabuka  – Obuhvata preko 200 subtropskih i tropskih, listopadnih ili zimzelenih žbunova i drveća od kojih većina ima jestive plodove. Naziv ovoga roda ima Latinsko poreklo i može se prevesti kao voće bogova. Poreklom je iz Kine, gde se gaji više od 2000 godina. U Indo-Malajskom regionu postoji mnogo vrsta ovoga roda, a kao voće gaji se u mnogim zemljama ... Read More »

Mraz u povrću može biti kraj za biljke

plasticni malč organska proizvodnja hlor

Mraz u povr?u – Rana proizvodnja povr?a na njivi ?esto je rizi?na zbog mogu?ih mrazeva. Toploljubivim biljkama, kao što su paradajz, paprika, boranija, krastavac, kao ranim kulturama najve?e štete nanose kasni prole?ni mrazevima, pri jesenjoj proizvodnji povr?a prvi jesenji mrazevi. Štetno delovanje mraza, odnosno niskih temperatura, na biljke može se manifestovati na 3 na?ina: izmrzavanje – javlja se kod nekih ozimih ... Read More »

Kajsija mrazevi opasni za cvetale voćnjake

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara

Kajsija mrazevi – Zbog svoje dugove?nosti, razvijenosti, polikarpnosti i visoke rodnosti, gajenje vrste – sorte su ?esto izložene uticaju niskih temperature. U odnosu na vreme pojavljivanja, dužinu trajanja, niske temperature prema karakteru delovanja mogu biti: neophodne ili korisne i nepovoljne ili štetne. Koristan efekat niskih temperatura manifestuje se kroz održavanje latentnog života vo?aka i sadnog materijala u toku zimskog mirovanja, ... Read More »

Hladno za biljke, EkoFreez Vam pomaže

mraz je tu

Hladno za biljke – EkoFreez je organski biljni antifriz (Organic Plant Antifreez) , jedinstven preparat na našem trzištu i namenjen je za smanjenje štetnog uticaja mraza u rano prole?e ili kasnu jesen. Zbog veoma izražene koli?ine mikroelemenata Bora (B),Mangana (Mn) i Cinka (Zn) može se koristiti kao prehrana na krompiru, še?ernoj repi, šargarepi i ostalim krtolastim biljkama. EkoFreez stimuliše svaku biljku ... Read More »

Mraz u tek procvetalom voćnjaku

jabuka sistemi voćnjak njegovo održavanje nova djubriva voćnjak u pripremi

Mraz u vo?njaku – Neuobi?ajeno visoke temperature isprovocirale su pokretanje vegetacije kod ranih sorti vo?aka.  U trenutku kada je oko 30-40 % stabala ranih kajsija bilo u cvetu može do?i do pojave mraza (-3 do -4 C) koji je odmah uzbunio proizvo?a?e s pitanjem – kolika su mogu?a ošte?enja cvetnih pupoljaka na stablima? U prvim satima i danima nakon mraza ... Read More »

Voćnjak traži stalnu negu – opasnost od mraza

voćnjak traži

Voćnjak traži stalnu negu – EkoFreez. Ova zima nas je samo delimično podsetila na sneg i “debeli” minus. Na mnogim lokacijama u Srbiji voćke cvetaju i ostaju na milost i nemilost ćudima vremena. Dugoročna prognoza ne najavljuje “jake” minusu u kontinentalnim predelima i ako se ostvare biće roda u voćnjacima. Potrebno je stalno pratiti prognoze i primeniti EkoFreez ( organski biljni ... Read More »