Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mraz u kasne prolećne

Tag Archives: Mraz u kasne prolećne

Mraz u kasne prolećne dane može “obrati” voće

Mraz u kasne prole?ne dane – U našim krajevima vo?ke su nekih godina izložene opasnosti od poznih prole?nih mrazeva. Oni se javljaju u vreme cvetanja vo?aka kada mogu potpuno ili delimi?no da unište neotvorene cvetove, otvorene cvetove ili tek formirane plodi?e. U zavisnosti od vo?ne vrste sorte, položaja grana u kruni i dr., nabubreli cvetni pupoljci (pred otvaranjem) mogu da ... Read More »