Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Monokultura

Tag Archives: Monokultura

MONOKULTURA, koje vrste mogu da se koriste

monokultura suncokret đubrenje desikacija

Monokultura – Posmatranjem i zapažanjem tokom vremena došlo se do saznanja da se sa odgovarajućom i pravilnom smenom useva ostvaruje veća i racionalnija poljoprivredna proizvodnja.Pojava biljnih bolesti, štetočina i korova u usevima, karakteristični su za odre?ene kulture te se sa smenom useva sprečava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Brojni su primeri da je upravo gajenje pojedinih useva u ... Read More »

Monokultura nepoželjna pojava tokom gajenja useva

hibrid kukuruz voda borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza kukuruz semenski plodosmena

Monokultura nepoželjna pojava. Posmatranjem i zapažanjem tokom vremena došlo se do saznanja da se sa odgovaraju?omi pravilnom smenom useva ostvaruje ve?a i racionalnija poljoprivredna proizvodnja. Pojava biljnih bolesti, šteto?ina i korova u usevima, karakteristi?ni su za odre?ene kulture te se sa smenom useva spre?ava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Brojni su primeri da je upravo gajenje pojedinih useva ... Read More »