Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Monokultura

Tag Archives: Monokultura

Agrotehnika u službi prinosa pšenice

naturalna razmena agrotehnika žitni moljac

Agrotehnika u službi prinosa pšenice – Faktori koji će uticati na prinos pšenice u sezoni 2018/2019 a na koje svakako možemo uticati je agrotehnika odnosno njeni činioci: plodored, osnovna obrada,predsetvena priprema, đubrenje, setva i mere nege u toku vegetacionog perioda. Pored agrotehnike vremenski uslovi će umnogome uticati na prinos. Plodored – Pšenica ne podnosi monokultutu. Pogoduju joj predusevi koji rano „napuštaju“ ... Read More »

Monokultura nepoželjna pojava tokom gajenja useva

silaža hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana rastvorom

Monokultura nepoželjna pojava. Posmatranjem i zapažanjem tokom vremena došlo se do saznanja da se sa odgovaraju?omi pravilnom smenom useva ostvaruje ve?a i racionalnija poljoprivredna proizvodnja. Pojava biljnih bolesti, šteto?ina i korova u usevima, karakteristi?ni su za odre?ene kulture te se sa smenom useva spre?ava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Brojni su primeri da je upravo gajenje pojedinih useva ... Read More »