Sunday, 22 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Monokultura nepoželjna

Tag Archives: Monokultura nepoželjna

Monokultura nepoželjna pojava tokom gajenja useva

hibrid kukuruz borealis

Monokultura nepoželjna pojava. Posmatranjem i zapažanjem tokom vremena došlo se do saznanja da se sa odgovarajućomi pravilnom smenom useva ostvaruje veća i racionalnija poljoprivredna proizvodnja. Pojava biljnih bolesti, štetočina i korova u usevima, karakteristični su za određene kulture te se sa smenom useva sprečava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Brojni su primeri da je upravo gajenje pojedinih useva ... Read More »