Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Monokultura nepoželjna

Tag Archives: Monokultura nepoželjna

Monokultura nepoželjna pojava tokom gajenja useva

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana rastvorom

Monokultura nepoželjna pojava. Posmatranjem i zapažanjem tokom vremena došlo se do saznanja da se sa odgovaraju?omi pravilnom smenom useva ostvaruje ve?a i racionalnija poljoprivredna proizvodnja. Pojava biljnih bolesti, šteto?ina i korova u usevima, karakteristi?ni su za odre?ene kulture te se sa smenom useva spre?ava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Brojni su primeri da je upravo gajenje pojedinih useva ... Read More »