Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Monilija laxa

Tag Archives: Monilija laxa

Monilija laxa – opasan protivnik Vašeg voćnjaka

kruska monilia prekalemljivanje

Moniliia laxa – visoke temperature izazivaju “kretanje” vo?aka. U nekim krajevima se o?ekuje cvetanje vo?aka i raste opasnost za razvoj bolesti monilia laxa koja je  prouzrokova? sušenja cvetova, gran?ica košti?avog vo?a infekciju može ostvariti prvenstveno u fazi cvetanja kada dolazi do sušenja zaraženih cvetova. Preko inficiranih cvetova dolazi do zaraze lastara i grana. Na lastarima se javljaju pege koje su ... Read More »

Monilija laxa “obrala” kajsiju u Vojvodini

Monilija laxa obrala kajsiju – Posle padavina i niskih temperatura najvažnija je zaštita u vo?njacima, a naro?ito paziti kajsiju. O?ekuje se odli?an rod vo?a ove godine – do 1,5 milion tona. Vo?njaci su u Vojvodini, za razliku od mnogih na jugu Srbije, dobro podneli loše vremenske prilike I niske temperature prethodnih dana, me?utim, kajsiji ozbiljno preti bolest – monilija, te stru?njaci poru?uju ... Read More »